Poporul român s-a născut ortodox și a trăit cu frica de Dumnezeu. Acest fapt ne îngăduie să ne comparăm dreptului Iov. Similitudinile sânt izbitoare: Satana cere Domnului permisiunea de a-l încerca pe Iov - pe drept credincioşii români, ca aceştia loviţi fiind să se lepede şi să hulească pe Dumnezeu. Astfel, suntem ocupaţi de unguri şi de turci mai multe sute de ani pierzându-ne independenţa politică şi economică, dar rămânând neclintiţi în credinţa strămoşească, și nehulind, precum dreptcredinciosul Iov. Satana, nemulţumit, plusează: ,,Lasă-mă să le atac credinţa şi Biserica, atunci cu siguranţă se vor sminti şi vor ajunge hulitori de Dumnezeu.” ,,Îl dau în puterea ta. Numai nu te atinge de viaţa lui.” (Iov II, 6)...