Year: 2000

De la rock la spovedanie

În cele ce urmează, vă invităm să parcurgeţi mărturisirea unei persoane a cărei onestitate nu poate fi pusă la îndoială, căci a trecut - garantând cu propria existenţă - prin experimentul numit în lumea credinţei metanoia, adică schimbarea firii, a gândirii, a simţirii. Trecând de la rock la slujirea lui Dumnezeu şi aproapelui, viaţa părintelui Dan Bădulescu vorbeşte lămurit despre puterea transformatoare a cre­dinţei, despre capacităţile sufleteşti pe care le conţine acel etern: „Cred, Doam­ne! Ajută necredinţei mele!”....