Iubiţilor, să nu credeţi pre tot duhul, ci să ispitiţi duhurile de sânt de la Dumnezeu, că mulţi proroci mincinoşi au ieşit în lume. (1 Ioan IV, 1) Iară Duhul arătat grăieşte, că în vremile cele de apoi se vor depărta unii dela credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile cele drăceşti. […]...