Category: Dialoguri plandemice

Dialoguri pe Whatsapp legate de așa-zisa „pandemie covid 19” – februarie 2021

Nu trebuie să căutăm viruși, belele, necazuri, prigoane etc. cu lumânarea, e prea de-ajuns ceea ce vine „firesc, spontan” (adică de la Domnul!), să ne confruntăm pe acelea mai degrabă decât să fugim. Este evident și un risc de vătămare, dar ASTA E VIAȚA, FRAȚILOR! Imunitatea de orice fel, inclusiv duhovnicească! - se dobândește prin confruntări mai degrabă decât evitări!...

Dialoguri pe Whatsapp legate de așa-zisa „pandemie covid 19” – ianuarie 2021

„Chipul lui Dumnezeu” în om – libertatea, rațiunea, conștiința, evident și afectele, sentimentele, emoțiile, voința, rămân, chiar și în forme distorsionate grav. Dumnezeu îngăduie dracilor, atât cei reali, cât și cei „împielițați” să încerce animalizarea și robotizarea noastră. Dar nu le dă și dreptul și puterea de a o face cu forța! Sufletul/duhul NU poate fi silit la rău, ci doar înșelat! Aici e o mare taină a libertății noastre și a iconomiei lui Dumnezeu! Cine va cădea? Cine va scăpa? Căci tot vor scăpa unii. Iar când, pe vremea finală a lui antihrist, nu va mai fi scăpare pentru nimeni, atunci va veni Însuși Domnul cu slavă și va pune capăt definitiv acestei lumi căzute în stapânirea celui rău!...

Dialoguri pe Whatsapp legate de așa-zisa „pandemie covid 19” – decembrie 2020

Absența Lui, și a tainelor (nu Sfintele Taine, ci tainele în general), este necesară celor ce caută cu tot dinadinsul explicații „raționale”, „științifice”, coerență, legitate, algoritm, paradigmă, model, programe și predictibilitate, la toate palierele lumești, materiale, biologice, zoologice și chiar antropologice. Astfel, se creează tot soiul de sisteme care ajută unora să controleze pe cât posibil fenomenele, prețul fiind renunțarea la Dumnezeu, taine și minuni. Rezultatele? O lume din ce în ce mai magică și drăcească, Noua (de fapt vechea!) ordine (de fapt haos!) mondială!...

Dialoguri pe Whatsapp legate de așa-zisa „pandemie covid 19” – august 2020

În contactele mele cu enoriașii auzeam adesea o vorbă „înțeleaptă” din popor: „Părinte, să dea Dumnezeu sănătate că-i mai bună decât toate! Asta îmi doresc cel mai mult.” Așa judecăm noi creștinii după 70 de ani de democrație masonică și 40 de ani de socialism (comunism): trupește și lumește, identic cu frații occidentali pe care îi copiem și admirăm atâta în continuare. Drept urmare, iară o explicație esențială a opțiunii multora, - de la vlădică la opincă! - pentru sănătate în dauna libertății sociale, culturale, economice și religioase. „Vom fi sclavi și vom trăi (oarecum) sănătoși (sperăm din tot sufletul)” Dar... pactul acesta cu diavolul va costa enorm pe cei ce îl fac, cu știință sau cu neștiință, cu voie sau fără voie: se va pierde ȘI iluzia sănătății ȘI sănătatea însăși pe lângă celelalte, să ne ferească Dumnezeu!...

Dialoguri pe Whatsapp legate de așa-zisa „pandemie covid 19” – iulie 2020

În perioada asta clericul (de orice rang, și monahul, teologul), care propovăduiește/mărturisește public sau privat, se verifică astfel: - Dacă mesajul său este: „Tot răul spre bine!☝️”, atunci e ortodox. În detalii concrete: „răul” = măsurile, legile, poruncile, ordinele, „recomandările” oficialităților de orice fel legate de guvid. Ele sunt: antihristice, mincinoase, greșite, viclene, antiumane, înșelate, iraționale. Și asta cu voie sau fără voie (silit), cu știință sau fără știință (cu intenții bune, dar înșelat, ignorant, incompetent). Care e atunci „binele”? Acesta este întărirea noastră, și mântuirea prin rezistența la aceste ispite, la tiranie/dictatură. Biserica și credincioșii în parte s-au călit și întărit în prigoane. Atunci cununile️ (în sens duhovnicesc evident!)...

Dialoguri pe Whatsapp legate de așa-zisa „pandemie covid 19” – aprilie 2020

Canon pentru păcate grele, cum au spus unii? Avorturi? Sodomii? Desfrânări? Superstiții, etc. etc.? La acestea se oprește de la Împărtășanie, și aceea cu iconomie, vezi întreaga practică a duhovnicilor moderni și contemporani. Sau fie și la litera aspră dacă vreți. Dar oprire GENERALĂ de slujbe, liturghie, venit la Biserică, credeți-mă că nu s-a pomenit la noi decât în cazuri izolate, în ciumă de ex., dar nicidecum în toată țara și în Postul Mare, în Triod și în curând și în Penticostar! Acestea da, le îngăduie Dumnezeu, și vor fi spre folosul unora, dar nu și multora! Intenția acestor opreliști este una diavolească, și de nu ar fi mila si puterea lui Dumnezeu ne-ar răpune!...

Dialoguri pe Whatsapp legate de așa-zisa „pandemie covid 19” – martie 2020

Până la urmă, dincolo de tot felul de conspirații, de acțiuni biologice, de activități omenești politice, medicale, etc., ba chiar și de străvechi și eficace planuri și lucrări ale diavolilor, - toate acestea indiscutabile! - cred că este vorba de mâna și voia lui DUMNEZEU: odată pedeapsa milostivă pentru păcatele noastre trecute și prezente; o pedagogie pentru prezent și viitor, cine are ochi, urechi, minte...; obstacole și frâne în calea unei vieți lipsite de Dumnezeu atât în munci, cât și în distracțiile noastre. Și or mai fi... Eforturile noastre, igienice etc. îmi par a fi cele ale Turnului Babel, așa cum încercau aceia să scape de urgia lui Dumnezeu prin mijloace omenești....